Niplu gresare D1A

niplu ungere seria D1A

.

Niplu gresare

din seria D1A

Ungator cu cap pâlnie pentru ungere prin presiune PRET
Cod Fara TVA
Niplu ungere – presiune 6,1 2,84 lei
Niplu ungere – presiune 8,1 2,99 lei
Niplu ungere – presiune 10,1 3,31 lei

Centrul Hidraulic Calarasi